نامه ‌ای از فعالان فرهنگی و هنرمندان سوئد به همکاران هنرمند شجاع ایرانیمان


نامه ‌ای از فعالان فرهنگی و هنرمندان سوئد به همکاران هنرمند شجاع ایرانیمان
و تمام کسانی که با وجود خطرات جانی، برای آزادی و برابری مبارزه می‌کنند

در ایران یک انقلاب فمینیستی در جریان است۔  فریادهای شجاعانه‌ای که در اینجا نیز شنیده می‌شود۔  هر زخمی که بر شما وارد ‌شود، نیشتری ست در جان ما۔  ما شما را می‌بینیم۔  مبارزه‌ی شما را تحسین می‌کنیم- که برای ما نیز هست۔
 
به دنبال قتل ظالمانه‌ی مهسا ژینا امینی، صدها هزار نفر در
ایران به خیابان‌ها ریخته‌اند۔  تظاهرکنندگانی که از قوانین محدودکننده‌ی آزادی‌هایشان، از  پوشش تا حق سخن گفتن، نوشتن و آزادانه خلق کردن، به جان آمده اند۔  ما این اعتراضات تاریخی را که می‌خواهند بر ۴۳ سال ستمگری و فشار جنسیتی پایان دهند، دنبال می‌کنیم۔  ما با شما هستیم هنگامی که در خیابان‌ها روسری‌هایتان را به آتش می‌کشید و موهایتان را قیچی می‌کنید، با این که نشان دادن موهایتان در مکان‌های عمومی می‌تواند مجازات‌های وحشیانه و گاه مرگ بار داشته باشد۔  ما می‌بینیم که در برابر نیروهای امنیتی رژیم می‌ایستید۔  می‌بینیم که با جانتان خطر می‌کنید۔  می‌بینیم که شماری از شما بهای آن را با خونتان داده‌اید و نامتان را می خوانیم: حدیث، غزاله، بهنام، دانش، حنانه، رضا، فرواد، مینو، یاسین و بسیاران دیگری از شما۔

برای ارج نهادن به شما که با شجاعتی پایان‌ناپذیر مسئولیت آزادی را به عهده گرفته‌اید این نامه را می‌نویسیم۔  شمایی که نه تنها اکنون بلکه در تمام این سال‌های فشار و با تمام محدودیت‌ها خود را بیان کرده‌اید۔  شمایی که برای آزادی بیان و عدالت مبارزه کرده‌اید۔  ما فعالان هنری و فرهنگی هستیم- بسیاری از ما با ریشه‌هایی درهمان خیابان‌ها که شما بازپس گرفته‌اید- که می‌خواهیم تمام پشتیانی خود را از شما فریاد بزنیم۔  ما از شما حمایت می‌کنیم۔  در مبارزه‌ی شما، مبارزه‌ی ما و سپاس بی‌پایان ما نیز هست۔

ما واژه‌هایتان را منتشر می‌کنیم و فریادهایتان را گرامی می‌داریم۔  ما از آنها به مانند نیرو استفاده می‌کنیم هنگامی که از دولت‌هایمان خواهیم خواست اقدامی انجام دهند۔

هیچ کس آزاد نیست، پیش از آن که همه آزاد باشند۔  متشکریم۔  About this website

The letter is written by Nasim Aghili and the Swedish Art Collective Ful.
The site is designed by Lilit Asiryan.

Fonts used are the following
We encourage our colleagues in other countries to take action for artists in Iran